A17 צפייה מרובה

מיקרוסקופ רב-צפייה, המיועד בעיקר להוראה ולשימוש חינוכי. על ידי חיבור של 2 מיקרוסקופים מורכבים או יותר על ידי צינורות נתיב ומעמד, המורים יכולים לחלוק את שדה התצוגה בזמן אמת שלו במיקרוסקופ ל -2 ~ 10 תלמידים. עם מצביע הלייזר בשדה הראייה, הנשלט על ידי המורה, קל להראות וללמד את התלמיד כיצד לעבוד במיקרוסקופ, או ללמוד אובייקטים יחד.