A14 הפוך

מיקרוסקופ הפוך, הוא גרסה "הפוכה" של מיקרוסקופ ביולוגי זקוף, הן מקור האור והן הקבל הממוקמים גבוה מעל הבמה ומצביעים מטה לכיוון הבמה, בעוד שהיעדים והצריח האובייקטיבי ממוקמים מתחת לבמה שמצביעה מעלה. בשנת 1850 על ידי ג'יי לורנס סמית ', נהג לצפות בתאים חיים או אורגניזמים בתחתית צלחת פטרי או בקבוק תרבית רקמות. מיקרוסקופים הפוכים ביולוגיים עשויים לספק גם פונקציות של שדה בהיר, ניגודיות פאזה או אפי פלואורסצנטי.