A15 קיטוב

מיקרוסקופ מקוטב הוא סוג אחר של מיקרוסקופ מורכב. אשר יכולים לשפר את הניגודיות ואיכות התמונה בדגימה כאשר טכניקות אחרות כגון ניגודיות פאזה או שדה כהה אינן יעילות באותה מידה. משתמשים בשני פילטרים מקוטבים הנקראים פילטרים 'מקטב' ו'מנתח '. מקטב ממוקם בנתיב מקור האור והמנתח במסלול האופטי. מיקרוסקופים מורכבים מקוטבים משמשים לבדיקת כימיקלים בתעשיית התרופות ופטרולוגים וגיאולוגים משתמשים במיקרוסקופים מקוטבים לבדיקת מינרלים ופרוסות סלעים דקות.