A18 השוואה משפטית

מיקרוסקופ השוואה, הידוע גם בשם מיקרוסקופ פלילי, הוא מערכת מיקרוסקופ המשולבת על ידי מיקרוסקופים כפולים. באמצעות שתי המערכות האופטיות הנפרדות של המכשיר, תוכל להציג את התמונה האישית השמאלית או הימנית של המטרה, או להשוות בין שתי היעדים בתמונה מפוצלת, חופפת תמונה, כדי לגלות את ההבדל המיקרו ביניהם. המכשיר משמש בעיקר במעבדה לזיהוי פלילי, עבודות דפוס אבטחה, בנקים, מחלקת בקרת איכות בתעשייה, לצורך חקירת השוואת מקרה כדורים ומחסניות, סימני כלים, מטבע, מטבעות, שטרות, מסמכים, חותמות, חותמות, טביעת אצבע, סיבים ו ראיות קטנות יותר.